Živjo na borko.si


Android apps

Vse aplikacije so na voljo v Google Play.


Razvezani jezik

Aplikacija Razvezani jezik omogoča pregled gesel spletne strani Razvezani jezik – prostega spletnega slovarja žive slovenščine. Razvezani jezik je projekt Društva za domače raziskave in deluje od leta 2004.

Domači zaslon vsakokrat prikaže naključno geslo. Pod njim pa so prikazane še morebitne povezane in ključne besede. Posamezno geslo lahko delimo s prijatelji preko Facebooka, Twitterja, kratkega (SMS) sporočila ali elektronske pošte, geslo pa si lahko tudi shranimo med priljubljena.

Na domačem ekranu je moč vklopiti samodejno osveževanje naključnega gesla, ki se nato vsakič zamenja v vnaprej določenem času (kot je nastavljeno v nastavitvah).

Preko izbora v meniju si lahko ogledamo seznam najnovejših gesel, abecedni seznam in seznam priljubljenih gesel.

Seznam najnovejših gesel prikazuje nekaj gesel, ki so bila dodana nazadnje vključno z datumom vnosa, abecedni seznam pa omogoča pregled vseh gesel. Med priljubljenimi najdemo gesla, ki smo jih sami označili kot nam najljubša. S klikom na posamezno geslo si lahko ogledamo njegovo vsebino.

Na voljo je tudi hitri iskalnik, s katerim lahko poiščemo iskano geslo.

Trenutna različica aplikacije je 1.1.

Na voljo v Google Play.


Moje Delnice

Moje Delnice je preprosta aplikacija, ki prikazuje stanje vrednostnih papirjev (delnic) Ljubljanske borze.

Aplikacija prikazuje vse tri kotacije s podatki o trenutni vrednosti, spremembi in prometu s posamezno delnico. Omogočeno je dodajanja poslov z vsemi pomembnejšimi podatki ter ogled trenutnega stanja portfelja.

Dodani posli so prikazani na seznamu poslov, vključujoč ime delnice, nakupno ceno in količino, ter datum opravljene transakcije. Vse posle je mogoče izvoziti v datoteko .csv.

Na domačem zaslonu je na voljo tudi slika (grafa) z gibanjem tečaja in obsegom prometa v obdobju zadnjega leta.

V nastavitvah je mogoče izbrati priljubljeno delnico (ali pa jo izberemo na domačem ekranu z dolgim pritiskom na izbrano delnico), katere stanje lahko pregledujemo na widgetu priljubljene delnice. V nastavitvah je moč nastaviti tudi pot, kamor se shranjuje izvozna datoteka in pa vklopiti možnost pridobivanja podatkov prve kotacije z domače strani Ljubljanske borze (tečaji s 15-minutnim zamikom).

Na voljo je več widgetov – dva prikazujeta stanje celotnega portfelja, pri čemer manjši kaže relativno spremembo stanja portfelja, večji pa poleg tega še vrednost in absolutno spremembo. Tretji widget prikazuje spremembo izbrane oz. priljubljene delnice glede na naš portfelj, četrti pa spremembo izbrane delnice glede na trenutno kotacijo.

Trenutna različica aplikacije je 1.9.

Na voljo v Google Play.


Slovar Zasavskega Knjižnega Jezika

SZKJ oz. Slovar Zasavskega Knjižnega Jezika je aplikacija, ki prikazuje besede zasavskega območja

Aplikacija temelji na Slovarju Zasavskega Knjižnega Jezika (s poudarkom na Trboulščini), ki je dostopen na spletni strani SZKJ.

Besede je mogoče pregledovati, iskati, deliti (Facebook, Twitter, …) in dodati na seznam priljubljenih. Na voljo je tudi sinhronizacija, ki posodobi seznam besed s spletne strani.

Trenutna različica aplikacije je 1.1.

Na voljo v Google Play.